osmanlı devirleri 1

 

OSMANLI 

  TARİHİ

1.    Muhtasar Osmanli devleti tarihi

2.    Osmanli tarihi kronojolosi

3.    Osmanli beyligi ve Osmanli devletinin kurulusu

o        Osman Gazi ve Beylik

o        Orhan Gazi dönemi

o        I. Murad dönemi

o        Yildirim Beyazid dönemi

4.    Fetret devri

o        Fetret devri

o        Sehzadelerin hakimiyet mücadelesi

o        Süleyman Çelebi dönemi ve sehzadeler

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !