osmanlı devletinin yükselme devri

OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DEVRİ
                                           (1453-1579)


Yükselme Devri Padişahları:
     Fatih(II.Mehmet), II.Bayezıt, Yavuz Sultan Selim,Kanuni Sultan Süleyman, II.  Selim, III.  Murat

   

İSTANBUL'UN FETHİ (29 MAYIS 1453):

İSTANBUL'UN FETHİNİ GEREKTİREN SEBEPLER:
1)- Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak,
taht kavgalarına neden olması,
2)- Bizans'ın Osmanlı'ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi,
3)- Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması
( Osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. Osmanlı'nın
Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçişi zordu)
4)- İstanbul'un boğaza hakim bir konumda olması ve bu yüzden
Karadeniz Akdeniz su yolunun anahtarı konumunda olması.

FATİH'İN FETHİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ALDIĞI TEDBİRLER: 1)- Bizans'a denizden gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli hisarını yaptırdı. 2)- Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderdi. 3)- Surlara karşılık, Şahi adı verilen büyük toplar döktürdü. 4)- Haliçteki zincire karşılık gemileri karadan yürüterek Haliç'e soktu. İSTANBUL'UN FETHİNİ KOLAYLAŞTIRAN NEDENLER: 1)- Bizans ordu ve donanmasının zayıf oluşu, 2)- Kuşatma sırasında Avrupa'dan yardım alamaması. NOT: Bizans kuşatma sırasında sadece Venedik ve Cenevizlilerden yardım alabilmiştir. NOT: Cenevizliler kuşatma sırasında ticari kaygılarından dolayı hem Osmanlılara, hem de Bizans'a yardım etmişlerdir. İSTANBULUN FETHİNİN DÜNYA TARİHİ BAKIMINDAN SONUÇLARI: 1)- Venedik ve Ceneviz ticareti olumsuz yönde etkilenmiştir. 2)- Bin yıllık Bizans imparatorluğu tarihe karışmıştır. 3)- Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır. 4)- İstanbul'dan kaçan Bizans'lı bilim adamları Avrupa'da Rönesans ve reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuşlardır. 5)- Feodalite(derebeylik) sistemi çözülmeye başlamıştır. İSTANBUL'UN FETHİNİN TÜRK TARİHİ BAKIMINDAN SONUÇLARI: 1)- Osmanlı Devleti Yükselme dönemine girmiştir. 2)- Başkent Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır. 3)- Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı'nın Anadolu-Rumeli geçişi kolaylaşmıştır. 4)- Osmanlı toprakları arasında sürekli sorun çıkaran bir fitne yuvası ortadan kaldırılmıştır. 5)- Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar'a geçmiştir. 6)- Osmanlı Devleti İslam dünyasında haklı bir şöhret ve itibara kavuşmuştur

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !